Nejstarší, nejmladší, střední a jediné dítě v rodině: jak ovlivňuje pořadí narození charakter?

Pořadí, ve kterém se dítě narodí, ovlivňuje jeho povahu.

Pořadí narození přispívá k formování určitých vlastností v dítě. Gail Gross, známá behaviorální psychologka a pedagogka, o tom píše v článku.

Prvorozený

Pro prvorozeného bude snazší najít společný jazyk s ostatními prvními dětmi než se svými vlastními bratry a sestrami. To je způsobeno skutečností, že prvorození jsou vychováváni ve stejných podmínkách, když se první dítě objeví v rodině, rodiče se na něj zaměřují, na jeho úspěchy, snaží se je chránit před chybami.

To vede k tomu, že dítě vyrůstá velmi zodpovědně, je spolehlivé a dobře vychované.

Pro prvorozeného je velmi důležitý souhlas rodičů, nebude z něj rebel. Děti prvorozených často přebírají roli rodičovství pro mladší děti. Když vyrostou jako perfekcionisté, je pravděpodobnější, že uspějí v průmyslových odvětvích, jako je právo a medicína, kde je zapotřebí přesnost.

Prostřední dítě

Průměrné dítě je neustále mezi dvěma ohni, takže se od dětství učí být chápavé, soucitné a flexibilní. Ale nemyslete si, že průměrné batole se vzdá svého místa bez boje. Miluje konkurenci a chce, aby bylo všechno spravedlivé. Nepotřebuje dav přátel, jen pár, ale oddaných.

Průměrné dítě se dobře realizuje v jakémkoli odvětví, kde je nutné být schopen vyjednávat (politika, diplomacie).

Nejstarší, nejmladší, střední a jediné dítě v rodině: jak ovlivňuje pořadí narození charakter? / istockphoto.com

Jr.

Třetímu dítěti se dostává menší pozornosti, takže se naučí získávat polohu samo. Mladší má schopnost kouzlit, má více svobody a využívá ji. Roste nezávislý a vychází zpravidla se starším bratrem, který v rodině zůstává chladný na průměr.

Mladší děti se často nacházejí v showbiznisu nebo umění, mohou být režiséry nebo spisovateli.

Jediné dítě v rodině

Jediné dítě v rodině vyrůstá obklopené dospělými, je zralejší. Liší se od vrstevníků, kteří mají bratry a sestry, má vysokou inteligenci. Je dobré, aby takové dítě bylo samo se sebou, vyjadřuje se v umění, hodně čte, může se chlubit rozsáhlou představivostí a sebevědomím.

Nejstarší, nejmladší, střední a jediné dítě v rodině: jak ovlivňuje pořadí narození charakter? / istockphoto.com

Odvolání

  • 7 životních hacků, které na podzim onemocní méně často
  • Jak se vyhnout komplikacím z kašle a SARS
  • Komplikace ARVI u dětí, 7 důležitých skutečností